naturyzm

NFN

Menadżerowie Wyzwania od wielu lat są zrzeszeni w stowarzyszeniach naturystów. Posiadają doświadczenie i wiedzę, które pozwala im zaoferować atrakcyjne warunki dla Naturystów. Ze względu na dużą powierzchnię kempingu w ramach oferty część kempingu będzie przeznaczona dla nudystów. Stefa ta dysponuję własną infrastrukturą sanitarną. W pierwszym roku działalności kempingu nie udało się wyhodować wystarczającej, naturalnej granicy pomiędzy strefami kempingu, natomiast tymczasowo wdrożone rozwiązania zapewniają prywatność naszym gościom.